Home / ข่าวเด่น / “กรมอุตุฯ” เผย 37 จังหวัด เตรียมตัวรับมือ ฝนมาหนักแน่

“กรมอุตุฯ” เผย 37 จังหวัด เตรียมตัวรับมือ ฝนมาหนักแน่

วันนี้ Sornjai จะพามาติตดามวันที่ 3 ต.ค. กรมอุตนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพฯ ยังมีฝรฟ้าคะนอง เรามาติตดามกัน

ในช่วงที่ 4 – 8 ต.ค.62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลางตอนบนมในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดั่งกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส

ลักษณะเช่นนี้ทางอุตุนิยมวิทยา ลมตะวันตกเฉัียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง แลภาคใต้

ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 4 ต.ค.

ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง เพชนบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

ฟ้าฝน

กำลังจะมา

ระวัง

ความปลอดภัย

การจราจร

บนท้องถนน

และการเดินทาง

ขอให้พกร่ม

อุปกรรืกันฝน

ดูแลสุขภาพ

กันให้ดีๆ

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

อุณภูมิจะลดลง

อย่างแน่อนน

ดูแล

สุขภาพกันด้วย

นะคะ

..

ฟ้าฝนคะนอง

มีเมฆส่วนใหญ่

ดูแลสุขภาพ

ระมัดระวัง

การสัญจร

ช่วงฝนตก

หนัก

กันด้วยนะจ้ะ

..

ด้วยความห่วงใย

จากเรา

..

..

ฟ้าฝน

คะนอง

เรียกได้ว่า อากาสเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ เตรียมอุปกรณ์กันฝนระมัดระวังการสัญจรช่วงที่ฝนตกกันด้วย

ที่มา : sornjai.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …