Home / ข่าวเด่น / เตรียมตัว ขึ้นทะเบียนรอบใหม่ ต้นปี 63 พร้อมเพิ่มประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ

เตรียมตัว ขึ้นทะเบียนรอบใหม่ ต้นปี 63 พร้อมเพิ่มประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ

รัฐบาลวางแผนคัด คนจ น อีกรอบต้นปี2563 กระทรวงการคลัง เดินหน้าจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ เพื่อเสนอให้รั ฐบาลชุดใหม่พิจารณา ชี้จะปรับหลักเกณฑ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยให้รัดกุมยิ่งขึ้น คาดเริ่มช่วยเหลือช่วงต้นปี 2563

พร้อมงัดเทคโนโลยีบ ล็ อ กเชนสกัด จ นไม่จริง คาดเหลือต่ำกว่า 10 ล้านคน จากปัจจุบันมีถึง 14.5 ล้านคน เปิดทางรั ฐเพิ่มสวัสดิการให้คนจ นจริง ๆ ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น รับนโยบาย สมคิด ให้เพิ่มสวัสดิการ ประกันอุบั ติเหตุ ประกันสุ ขภาพ ผู้ถือบัตร

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย ประชาชาติธุรกิจ ว่า รั ฐบาลเตรียมแผนเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รอบใหม่ ต้นปี 2563

โดยจะมีการนำเทคโนโลยีบล็ อ ก เชน blockchain มาใช้ตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ เพื่อคัดกรองผู้ที่จ นไม่จริงอ อ ก ไป

จากปัจจุบันที่มีผู้อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐทั้งสิ้น 14.5 ล้านคน ซึ่งน่าจะเหลือต่ำกว่า 10 ล้านคน ทั้งนี้ การลงทะเบียนรอบใหม่จะยังคงเปิดให้ลงทะเบียนเป็นรายบุคคล

เพียงแต่เวลาพิจารณาคุณสมบัติจะพิจารณาเป็นรายครัวเรือน เช่น การพิจารณารายได้รวมของครัวเรือนและการพิจารณาทรัพย์สินรวมของครัวเรือน

การใช้บล็ อ ก เชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล เรื่องอัตลักษณ์ (identity) จากทุกภาคส่วน มาเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทะเบียนผู้รับสวัสดิการ และใช้คุณสมบัติของบล็ อ ก เชนในการอัพเดตและแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการใช้สวัสดิการในทางที่ผิด และลดทุจริตจากผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ นายอุตตมกล่าว

การนำบล็ อ ก เชนมาใช้ จะทำให้การตรวจสอบคุณสมบัติทำได้รัดกุมขึ้น เพื่อที่เวลาจัดทำนโยบายอะไรลงไป จะได้ไม่ผิดฝาผิดตัว ซึ่งแต่เดิมจะเห็นผู้ถือบัตรบางรายอาศัยช่องว่างที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบรายได้เป็นรายครัวเรือน ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้ง ๆ ที่ไม่ควรได้รับ

แต่เกณฑ์ใหม่จะทำให้คัดกรองได้ดีขึ้น โดยใช้บล็ อ ก เชนเป็นเครื่องมือ ซึ่งเมื่อได้จำนวนคนที่จ นจริง ๆ ที่น่าจะต่ำกว่า 10 ล้านคนแล้ว ก็จะทำให้รั ฐมีเงินสำหรับจัดสวัสดิการใหม่ ๆ เพิ่มเข้าไป เช่น การทำประกันให้ เป็นต้น แหล่งข่าวกล่าว

ขณะที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรั ฐมนตรี กล่าวว่า จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสวัสดิการปีหน้า ปี 2563 โดยจะมีการปรับปรุงวิ ธีการลงทะเบียน

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้น และอาจจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการ เป็นมาตรการใหม่ ๆ เพิ่มเติม ซึ่งขึ้นกับงบประมาณ

อาจจะมีกิมมิกใหม่ ๆ อย่างตอนนี้ ผมก็ให้ทาง คปภ. คณะ ก ร ร ม การกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย ไปคิด โดยความคิดผม อย ากให้บัตรสวัสดิการครอบคลุมถึงโ ร ค ภัยไข้เจ็บที่ 30 บาท

รัก ษ าทุก โ ร คไม่ครอบคลุมถึง โดยการทำประกันสุขภาพให้เพิ่มเติม หรือดูแลพวกโ ร ค ที่เป็นแล้วคนต า ยแน่นอน หรืออย่างโ ร ค ไต ที่ค่าใช้จ่ายมหาศาลเลย รวมถึงประกันอุบัติเหตุ นายสมคิดกล่าว

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ได้เปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ชุมชน โดยนำร่องจัดทำระบบบล็ อ ก เชน 8 โครงการ ซึ่ง 1 ในนั้นคือ การใช้บล็ อ ก เชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (welfare) ส่วนที่เหลือ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐ, การออมผ่านพันธบัตรรั ฐบาล, การคืนภาษีของนักท่องเที่ยว, การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร, สิทธิการรัก ษาพย าบาลของข้าราชการ และระบบราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์

ด้านแหล่งข่าวจากธนาคารเพื่ อ ก ารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ที่ผ่านมามีเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐภายใต้การดูแลของ ธ.ก.ส. อยู่กว่า 3 ล้านราย โดยส่วนหนึ่งธนาคารได้ดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จ นทำให้เกษตรกรบางส่วนมีรายได้พ้นจากเส้นความย ากจ น หรือมีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี

ไปได้กว่า 1 แสนราย อย่างไรก็ดี การลงทะเบียนรอบใหม่ซึ่งได้เลื่อนอ อ ก ไป จากเดิมกำหนดจะเปิดลงทะเบียนปลายปี 2562 เป็นต้นปี 2563 จะมีการทำระบบที่สามารถคัดกรองคนจ นได้อย่างถูกต้องมากขึ้น โดยจะปรับเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ รายได้ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบข้อมูลที่เข้มข้นขึ้น

เดิมจะลงทะเบียนปี 2562 แต่หลังจากรั ฐบาลที่เป็นรั ฐบาลพรรคร่วมได้พิจารณากัน ก็มีการดูกันหลายเรื่อง และเห็นว่าควรรีวิว ทำโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงช่วงนี้ต้องเร่งดูแลผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนด้วย แหล่ง ข่ า ว ก ล่ า ว

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน clipmv.com | ขอบคุณ : prachachat

ขอบคุณทีมา:clipmv.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …