Home / ข่าวเด่น / 5 ปีนักษั ต ร ยิ่งแ ก่ยิ่งร ว ย หากบูชาพระพุทะรูปตามปีที่ตัวเองเกิด

5 ปีนักษั ต ร ยิ่งแ ก่ยิ่งร ว ย หากบูชาพระพุทะรูปตามปีที่ตัวเองเกิด

1 ยิ่งแก่ยิ่งรวยคนเกิดปีระกา
ดวงเกี่ยวกับโชคลาภมีเกณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนโตมีโอก าสถูกหวยรว ยเบอร์ ด้านการงานจากนี้ไปจะมีโอกาสได้ขยับขยาย
หรือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ผู้ใหญ่เข้าใจมากขึ้น แถมยังมีคนเข้ามาคอยช่ ว ยเหลือ ทำให้การงานรุ่งกว่าแต่เดิมมาก และมีเงินเข้ามามากขึ้น
คนเกิดปีนี้มักเป็นคนที่ไม่คอ ยชอบอยู่นิ่ง มักหาความรู้อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะหน่อ ย มีคู่แข่งในทุกๆ

ด้านเรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรร คมีคนคอ ยขัดขวาง แต่ไม่ต้องสนใจ เพร าะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว
ชะตาคุณกำลังเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ต้องบอก ก่อนว่าทำอะไรอย่าให้โดดเด่นเกินไป
เพร าะจะมีคนอิจฉาเอาได้ ทำแค่พอประมาณ แค่นี้การงานจะรุ่งไม่ยุ่งยๅกอีกต่อไป

2 ยิ่งแก่ยิ่งรวยคนเกิดปีชวด
ชะตาของคุณมีเกณฑ์จะพบความสำเร็จที่ดี มีเงินทองใช้ไม่ข าดมือ ธุรกิจการงานร าบรื่นดีมาก
แถมยังมีเกณฑ์ได้โ ช คล า ภจากการเสี่ ย งโ ช ค มีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่ ว ยเหลือในเรื่องต่างๆ ชีวิตจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
อย่ างแน่น อ น คนเกิดปีนี้มักเป็นคนขยัน ปรับตัวเก่ง และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่ ารวดเร็ว การใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่ดำเนิน
ไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มักมีคนนำเรื่องเดือ ดร้อนมาให้เสมอ ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

หรือร าบรื่นเท่าที่ควร แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป ทำดีเข้าไว้มากๆ และให้คิดดีอยู่เสมอ เดี๋ยวคนที่คิด้ายก็จะแ พ้ภั ยตนเอง
และหลีกหนีห ายไป และหลังจากปลายเดือนนี้ไปแล้ว โ ช ค ล าภวิ่งเข้าหา เกิ ด 5 ปีนักษั ต ร ยิ่งแ ก่ ยิ่งร ว ย

3 ยิ่งแก่ยิ่งรวยคนเกิดปีจอ
การงานประจำความสำเร็จดี ค้าขายก็ซื้อง่ายขายคล่อง ส่วน ด ว ง โ ช ค ล า ภ ด ว ง ของคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่ ว ยเหลือ
อุปถัมภ์ในเรื่องต่างๆ ทำให้การงานเจริญก้าวหน้า ชีวิตดีขึ้นแต่ก่อนเก่าเป็นอย่ างมาก นอ ก จากนี้ ด ว ง ชะต า ยังมีเกณฑ์ถูกห ว ย
รวยโชคเป็นเงินก้อนโต อย่ าลืมทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มในเ ว ร หรือถ้าไม่มีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระในทุกค่ำคืน ด ว ง

โชคลาภจะได้เด่นชัดขึ้น คุณเป็นคนที่มีนิสัยพื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ
ช่วงนี้ต้องบอ ก ไว้ก่อนว่าอย่ าไว้ใจใครมากเกินไป เพร าะอาจนำความเดือ ดร้อนมาให้ท่านได้ ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ
หรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้ หรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง แล้วคุณจะไม่ผิดหวังหรือเสี ยใจฝ่ายหลังแต่หลังจากวันปลายเดือนนี้เป็นต้นไป
ปัญ ห าต่างๆ จะเริ่มคลี่คลาย

4 ยิ่งแก่ยิ่งรวยคนเกิดปีเถาะ
ทุกอย่างวิ่งเข้าหา แบบไม่ทันตั้งตัว ทั้งการเงินการงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิต ด ว ง ชะต าจะดีขึ้นจะมีโ ช ค ล า ภวาสนาส่ง ด ว ง
ยังมีเกณฑ์ถูกห ว ย อย่ าลืมเ สี่ ย งโ ช คกันเอาไว้บ้างอาจถูกร างวัลใหญ่ได้จับเงินล้านก็คร าวหละ
สำหรับคนโสดในช่วงมีเกณฑ์พบถูกใจ เป็นคู่บุญคู่บารมีส่วนส่งเสริมกันในเรื่องต่างๆ อีกด้วย คนที่เกิดในปีนี้ส่วนมากเป็นคนใจดี

นิสัยดีเป็นมิตรกับคนรอบข้างไม่คิดร้ า ยกับใคร เป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และยังเป็นคน ด ว ง แข็งอีกด้ ว ย

5ยิ่งแก่ยิ่งรวยคนเกิดปีกุน
ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์หมดเคร าะห์หมดโ ศ ก แต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง นอกจากนี้หลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ด ว ง
โชคลาภเด่นมาก มีโอ ก าสได้จับเงินหลักแส นหลักล้ าน ไม่ได้ ม ร ด ก ถูกห ว ย ก็ได้จากการค้าขายหรือการทำงานบอ ก
ได้เลยว่ามีเข้ามาแน่น อ น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คนที่เกิดในปีนี้ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขีสงสาร
และชอบช่ ว ยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่มักโดนเอาเปรียบ

ขอบคุณข้อมูลจาก :khaosolo.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …