Home / ข่าวเด่น / คนไทยภูมิใจ ยูเนสโกประกาศให้นวดแผนไทยเป็นมรดกโลกแล้ว

คนไทยภูมิใจ ยูเนสโกประกาศให้นวดแผนไทยเป็นมรดกโลกแล้ว

วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, นายชัย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชฑูตประจำกรุงปารีส ในฐานะคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) ขององค์การยูเนสโก ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลัมเบีย

ล่าสุด คณะกรรมการยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนนวดแผนไทย ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage : ICH) โดย UNESCO อธิบายเพิ่มเติมว่า การนวดแผนไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมของไทย ซึ่งเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยา และเป็นการบำบัดรักษาด้วยตัวเอง

การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “นวดแผนโบราณ” โดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศอินเดีย โดยเชื่อว่าน่าจะมีการนำการนวดเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน จากนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของไทยและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน

การนวดแผนไทย

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ตอนนี้การนวดแผนไทยได้ถูกยกย่องให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆ

ขอขอบคุณทีมาจาก: thaihitz.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …