Home / ข่าวเด่น / คนไม่มีบุ ญ ไร้ว าสนา จะเลื่ อ นผ่ านให้ข าดทุน

คนไม่มีบุ ญ ไร้ว าสนา จะเลื่ อ นผ่ านให้ข าดทุน

คนไม่มีบุญไร้วาสนาจะเลื่อนผ่านให้ขาดทุน

บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้ แต่สร้างได้ทันกัน ไม่เสียแรงเปล่าแน่นอน แค่อย่าท้อถอยไปก่อน

หลายคนเมื่อ ก ร ร มไม่ดีมาส่งผลต้องเจอเรื่องร้ า ยๆเรื่องไม่ดีในชีวิตก็มักจะบ่นว่า

เพราะเราไม่มีบุญบุญเรามันน้อยจึงเจอแต่เรื่องแบบนี้ แล้วทำไมไม่สร้างบุญใหม่เล่า

ครูบาอาจารย์ท่านเน้นเสมอว่าบุญใหม่นั้นเกิดผลมากในชีวิตนี้ภพนี้บุญเก่าเป็นแรงเสริมเท่านั้นและอาจจะมีพลังน้อยกว่าด้ วย

ดังตัวอย่างของคนมากมายที่แม้เกิดมาพิก ลพิก ารเกิดมาจนเกิดมาแทบจะไม่มีโอ ก าสร วยเพราะบุญใหม่ที่เขาเพียรทำจึงเปลี่ยนชีวิตได้

ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตตนเองแต่เปลี่ยนชีวิตคนรอบข้างได้ทั้งทำให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณมีความสุขลูกเมียบริวารสบายขึ้น หมั่นสร้างบุญกุศลเสียเถิด

ให้เป็นกองบุญกองทุนหนุนให้เจริญรุ่งเรืองแม้ในย ามคับขันก ร ร มไม่ดีมาส่งผลยังมีบุญพาเราหนีห่างก ร ร มไม่ดีทำให้เกิดเรื่องน้อยลงได้หรือต ามไม่ทันเลยได้

มีวิ ธี สร้างบุญมากมายที่ไม่ใช้เงินหรือใช้เงินน้อยมากแต่ได้ผลบุญมากมายมหาศาลให้สร้างบ่อยๆต ามกำลังด้ วยพลังแห่งจิตที่บริสุทธิ์ทั้งก่อนให้กำลังให้และหลังให้

อมตะธรรมของครูบาอาจารย์สมเด็จโตพรหมรังสีคงทำให้เราเข้าใจได้ไม่ย ากลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด

เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่ วย

มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอ ด เพราะห นี้สิน ในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบญทำกุศลได้บารมีมา

ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้ห นี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า

หมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่ วยเอง จงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลา
เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่ วยเจ้าไม่ได้

ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้ านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่ วยเจ้า

บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ หากอย ากมีบุญวาสนาดีบารมีมาก

ให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลคิดแต่สิ่งดีๆดึงดูด แต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวและคนที่เรารักอยู่เสมอ

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอ ด ภั ยหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือ ม ร ด กไว้ให้คุณหรือ ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง

ให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตส วยหรือหล่อเพียงใด

แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด

แต่อยู่ที่กตั ญ ญูรู้คุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือ เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่

เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมา ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่ เพราะฉะนั้นอย่าอวดว่ามีเงินเพราะย ามเจ็ บป่ ว ย

นอนโรงพย าบาลมันไม่ต่างอะไรกับกระดาษ อย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณล้มป่ ว ยยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง

และเยี่ยมยอ ด รอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ อย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกัน บางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวง

บางคนชอบขี่จักรย านได้ออ ก กำลังกาย เห็นสิ่งส วยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทาง

บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ ในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวน

ปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศล

ผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ เป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรัพย ากรที่มีค่า

การเลี้ ย งดูหลานเขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งจริงนะ เป็นความสุขที่ได้ช่ วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต ของเลื อ ดเนื้ อเชื้ อไข

การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วม ทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวาน

บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์ สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมัน

สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน บางคนสวรรค์อยู่ในบ้านแค่เอนกาย

มีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกันเราไม่จำเป็น ต้องเหมือนใครและเอาอย่างใคร

ที่มา: deejaiplus.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …