Home / หวยเด็ด / ปู่ศรีสุทโธให้พร6ຮาศีดวงจะดีมากจังหวะชีวิตเฮงสุดเตรียมถูกสลากใหญ่

ปู่ศรีสุทโธให้พร6ຮาศีดวงจะดีมากจังหวะชีวิตเฮงสุดเตรียมถูกสลากใหญ่

โหรดังบอก6ຮาศีดวงจะดีมากจังหวะชีวิตเฮงสุดเตรียมถูกสลากใหญ่
ชาวຮาศีกรกฏ

สำหรับผู้ที่เกิดในຮาศีกรกฎถึงแม้ว่าช่วงนี้ดวงของคุณจะตกก็ตามแต่มันก็กำลังจะดี ในช่วงของวันที่ 17 เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านพ้นไปแล้วคุณไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรทั้งสิ้นขอให้ทำปัจจุบันให้ดีก็พอแล้วดวงการงานของคุณกำลังจะอยู่ในช่วง แห่งความรุ่งเรืองจะมีความสุขความเจริญก้าวเข้ามาในช่วง ชีวิตของคุณ แต่ให้ระมัดระวัง การถูก เอารัด เอาเปรียบ ซึ่งคนก็จะยอมให้ เขาเหล่านั้น เอาเปรียบ คนได้อย่างง่ายดาย

สำหรับในเรื่อง ของการเงินนั้นใครที่กำลังก้าว เข้าสู่ความรุ่งเรือง ก็จะมีความรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นไป สำหรับใครที่อยู่ ในช่วงถดถอยลงมาคุณก็จะมีโอกาสได้ รับการช่วยเหลือ จากเ พ ศตรงข้าม และ จากคนที่เป็น ผู้สูงอายุ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ຮาศีกรกฎ ได้เกิดขึ้นแล้วนั้น จะมีความสุข ความเจริญยิ่งยิ่ง ในช่วงของเดือนมกราคม ทุกสิ่งกำลังจะเพียบพร้อม ไปด้วยเงินตรา และ ความสามารถ ของคุณเอง
ชาวຮาศีเมษ สำหรับผู้ที่เกิด ในຮาศีเมษช่วงนี้ ดูเหมือนว่าจะ มีความสุข ในการใช้ชีวิต จะมีเกือบครบ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เพียงแต่ต้องรอ บางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นสิ่งของใหญ่โต ในช่วงของกลางปี ด ว งการง า นของคุณในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดี เหมือนแต่ก่อน แต่สิ่งเหล่านี้ ก็กำลังจะก้าวเข้า มามากขึ้น กว่าเดิมในช่วงของสัปดาห์นี้เป็นต้นไป

ดวงการงา นนั้น มีโอกาสได้ร่วมมือ ได้ร่วมง า นกับ คนที่เป็นผู้ใหญ่ ที่ไม่เอารัด เอาเปรียบ แบ่งผลกำไร การอย่างชัดเจ น ชัดIIจ้ง ไม่มีการหมกเม็ดใด ทั้งสิ้นดว งการเงินก็กำลังจะดีขึ้น เรื่อยจะ ต้องใช้สติ ในการตั้งใจทำง า น ต้องมีระยะเวลาที่ดี ในการจัดสรรปันส่วน โชคชะตาชีวิต กำลังจะดีขึ้นเรื่อย คุณต้องใช้ความสามารถ ของตัวคุณเอง และ ใช้ความเข้มแข็ง ของตัวคุณเอง ให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้ว จะพบกับสิ่งที่ดี ที่กำลังจะก้าวหน้า ในอนาคตกาล
ชาวຮาศีธนู

เกิดในຮาศีธนู ช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่า ฝักใฝ่ ในการ ทำมา หากินมาก มีหลายสิ่ง หลายอย่าง ที่ทำให้คุณพย าย ามมาก ถึงในขณะนี้ ชีวิตของคุณ ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ จะพบเจอกับใคร ภาษาความย าก ลำบาก นานานับ ประการก็ตาม แต่คุณก็จะสามารถ ก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้ ไปได้ทันควัน ในช่วงของวันที่ 16 เป็นต้นไป ด ว งการง า นของคุณ กำลังจะดีขึ้นเรื่อย

ช่วงนี้ ให้ระมัดระวัง การจ้องจับผิด และ ให้ระวังการถูก ใส่ร้า ยป้ายสี จากคนที่ร่วมง า นกับคุณ สำหรับการเงินนั้น จะมีโอกาสได้รับทรัพย์ แบบลับลับ มีโอกาสได้ โชคลาภจาก ญาติสนิท จะได้รับตัวเล ขมงคล ที่สามารถทำให้ คนนั้นรับรู้ แห่งความเจริญ รุ่งเรือง ได้อย่างแน่นอน ในอนาคต

ชาวຮาศีเมถุนเกิดในຮาศีเมถุนถึง แม้ว่าชะตากรรมของคุณ ในช่วงนี้ จะต้องพบเจอ กับ ความเหน็ดเหนื่อຍ ในการทำง า น ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อย คุ้มค่า กับ ราคาสักเท่าไหร่ก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ คุณผ่านมานักต่อนัก แล้วคุณต้องรอระยะเวลา อีกสักพัก บอกเ ล ยว่า ในช่วงเริ่มต้นปีนี้มีเกณฑ์ ที่จะได้ย้ายง า นไป ในทิศทาง ที่ดี หรือไม่ก็ได้ รับตำแหน่งที่เจริญขึ้น มากกว่าเดิม ทำให้ช่วงชีวิตของคุณ ในเ รื่ อ งของการง า นนั้น ประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่าง กำลังก้าวเข้าสู่ความ รุ่งเรือง คุณจะต้องใช้สติ พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างถี่ถ้วน และ รอบคอบ

เ รื่ อ งของการทำง า นช่วงนี้ ให้ระมัดระวั ง ในเ รื่ อ งของเอกส า ร สัญญาการ จ้างง า น การตกหล่น ระมัดระวั งเป็นที่สุด เพราะอาจเกิดปัญหาตามมา ในอนาคตได้ ในเ รื่ อ งของการเงินนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงไป สำหรับคนที่อยู่ ในช่วงลำบากช่วงนี้ จะได้รับการช่วยเหลือจาก เพื่อนร่วมง า น จะได้รับคำปรึกษาที่ดี จากคนที่เป็นหัวหน้า ใครที่ดีอยู่แล้ว ก็มีโอกาส ได้ทำกำไร เป็นจำนวนมาก ในช่วงของต้นปี ชีวิตคนเกิดຮาศีเมถุน กำลังจะดี จะมีทุกสิ่งทุกอย่าง เพียบพร้อม การเงิน การง า น จะดีมากในช่วงของเดือนมกราคม เตรียมรับทรัพย์ไว้ได้เ ล ย
ชาวราศีตุลย์

สำหรับผู้ที่ เกิดในຮาศีตุลย์ช่วงนี้จะมีปัญหา ในเ รื่ อ งของ หนี้สิน มีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่หาเข้ามาแล้ว ก็ไม่พอที่จะ ใช้จ่าย ในชีวิตคนนั้น กำลังจะดีเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ พบกรรมเก่า เท่านั้นเอง หมอดูแนะนำว่า ให้อุทิศส่วนบุญ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร สวดมนต์ภาวนา ให้กับ เจ้ากรรมนายเวร ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเทวดาประจำตัว ของตัวคุณเอง แล้วไม่เกิน 7 วันชีวิตของคุณจะดีขึ้น ถนัดตา

การงาน ในช่วงของวันที่ 28 นี้นั้น มีโอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นสูง จะมีเจ้านายคอย สอดส่อง ดูแลให้คุณก้าวพ้น จากความย าก ยิ่งด ว งการเงิน แล้วนั้นจะดี ขึ้นมาก ในช่วงของวันที่ 31 ถึงวันที่ 1 เดือนหน้า ทุกสิ่งทุกอย่าง กำลังดลบันดาล ให้คุณพ้นกับ อุปสรรคปัญหาต่าง ด ว งของคุณมีโอกาสได้ โชคชั้นใหญ่ จากการสลากใหญ่ และ จากการเสี่ย งทาย
ชาวຮาศีสิงห์

ຮาศีสิงห์ช่วงนี้รู้สึกว่า จะด ว งเฮงอย่างมาก จะมีทุกสิ่งทุกอย่าง เพียบพร้อม ไปด้วยเงินตรา และ ความสามารถ แต่ก็ไม่เสมอไป คุณจะต้องระมัดระวั งคู่แข่ง ของคุณ ระวังการถูก เอาเปรียบ เอาช่วงนี้ดวงชะตา ในเ รื่ อ งของเวรกรรม กำลังเล่นง า นคุณ หมอดูแนะนำว่าช่วงนี้ ให้อุทิศส่วนบุญ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร สวดมนต์ปฏิบัติธรรม ให้กับเทวดาประจำตัว ของตัวคุณเอง แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง จะพ้นภั ย ไม่เคยเหตุเภทภัย ใดทั้งสิ้น

แนะนำว่าให้ทำตามแล้ว ชีวิตคุณจะ ประสบความสำเร็จ ยิ่งในเ รื่ อ งการง า นนั้น กำลังจะดีขึ้นเรื่อยในช่วงของเดือนมกราคมนี้ และในเ รื่ อ งของ การเงินนั้นมีโอกาสที่ จะได้รับโชคชั้นใหญ่ ในช่วงเดือนนี้ ทุกสิ่งอย่างกำลังจะดีขึ้น เรื่อย จะมีด ว งโชคลาภจะ มีทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ทำให้คุณมี ความสุขและยิ้มได้ ในอนาคต

ขอขอบคุณทีมา: vrthainews.com

Facebook Comments

Check Also

สาวใหญ่ถูกรางวัลที่ 1 แก้บนหลวงปู่สรวง ไม่กั๊กบอกเลข

ที่วัดไพรพัฒนา …