Home / ข่าวเด่น / ต้องไปสักครั้งในชีวิต พระมหาเจดีย์เก้ายอด ประจำรัชกาลที่ 9

ต้องไปสักครั้งในชีวิต พระมหาเจดีย์เก้ายอด ประจำรัชกาลที่ 9

“พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” หรือ “พระมหาเจดีย์เก้ายอด” ตั้งอยู่ที่วัดทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพานจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นຈากความจงรักภักดีและแรงศรัทธาɤองพสกนิกรชาวไทย ที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์สร้างขึ้นใน พ.ศ.2539 โดยคณะสงฆ์วัดทางสาย คณะกรรมการเทิดพระเกียรติประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

เป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” ถือเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 9 ที่มีความยิ่งใหญ่งดงาม ออกแบบโดย ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนัก และศิลปินแห่งชาติ พระมหาธาตุเจดีย์เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุง รัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 9 มีความโดดเด่นสวยงามสะดุดตา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระ มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” มีความหมายว่า

เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อประกาศความจงรักภักดีพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นด้วยแรง ศรัทธาของประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระองค์ครองราชย์ครบ 50 ปี และนี่คือ
5 เหตผลดีๆ ที่คนไทยควรไปเยี่ยมชม ‘พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ’ เพื่อเสริมสิริมงคลสักครั้งในชีวิต
1 กราบไหว้ ‘พระพุทธกิติสิริชัย’ หรือ ‘หลวงพ่อใหญ่’ ที่คนประจวบฯ นับถือ

ชมความงามɤององค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ศิลปะอินเดีย สร้างขึ้นโดยชาวบางสะพาน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เดินทางมา ถึงประจวบฯ ควรหาโอกาสมากราบไหว้สักการะบูชาสักครั้ง
2 สถาปัตยกรรมวิจิตรงดงาม ราวอยู่บนสรวงสวรรค์
สถาปัตยกรรมอันสวยงามวิจิตรโดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็น คล้ายกับวิมานที่ลอยฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาธงชัย ออกแบบโดย ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิก ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย และศิลปินแห่งชาติ

3 บรรยากาศเงียบสงบ ลมเย็นสบาย ห่างไกลความวุ่นวาย
บรรย ากาศที่แสนเงียบสงบ ร่มรื่นย์ ด้วยต้นไม้พืชพรรณนานาชนิด นอกจากนี้หากขึ้นไปด้านบนจะสามารถมอง เห็นวิวทิวทัศน์ɤองทะเลชายหาดบ้านกรูด และทัศนีภาพของเมืองประจวบฯ ในมุมสูงที่สวยงามน่าเก็บภาพบรรย ากาศเป็นอย่างยิ่ง

4 การออกแบบที่แฝงความหมายเกี่ยวกับพระองค์ท่าน
ตัวเจดีย์ถูกออกแบบให้มีขนาดความกว้าง 50 เมตร สูง 50 เมตร หມายถึง การครองราชย์ครบรอบ 50 ปีและประกอบด้วยหมู่พระเจดีย์ 9 องค์ หมายถึง รัชกาลที่ 9 อีกทั้งภายในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ประกอบด้วย 5 ชั้น ซึ่งหมายถึง หลักธรรม ขันธ์ 5

5 เข้าฟรีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
ที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกทั่วมุมโลกไ ม่ว่าจะຍ ากดีมีจนชนชาติไหน ก็สามารถเข้าเยี่ยมชมความสวยงามของ ‘องค์พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ’ ได้ โดยไ ม่ต้องเ สียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่นี่เข้าฟรีตลอดการเยี่ยมชม

เรียบเรียงโดย :khaofc.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …