Home / ข่าวเด่น / ท่านที่บุญว่าสนา บารมีมากล้น จะไม่เลื่อนผ่าน ข้อความนี้

ท่านที่บุญว่าสนา บารมีมากล้น จะไม่เลื่อนผ่าน ข้อความนี้

ท่านที่บุญว่าสนาบารมีมากล้นจะไม่เลื่อนผ่าน ข้อความนี้
คนเราเกิดมาบุญไม่เท่ากันกรรมที่ทำก็ไม่เหมือนกัน อยู่ที่ใครทำดีมากกว่ากัน หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล ให้กับตนเอง เพื่อนำพา ให้ บารมีติดตัว ทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง จิตใจแจ่มใส

บุญเป็นความดีเมื่อทำบ่อยเข้าเก็บสั่งสมไว้มากเข้าก็จะมีกำลังและอานุภาพกลายเป็นวาสนา เป็นบารมี ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่าวาสนาบารมี
การทำบุญมีมากวิธี ทำได้หลายทาง อย่างที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น ซึ่งเรียกว่า ให้ทาน หรือไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายหรือด้วยวาจา ประพฤติปฏิบัติสงบเรียบร้อย เป็นปกติชนเหมือนคนทั่วไป ที่เรียกว่า รั ก ษ า ศีล
สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เลย นั่นคือ เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ล้วนเป็นบททดสอบจิตใจของเรา ในการใช้ชีวิตคนเรานั้นต่างมีวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน

เราทุกคนเกิดมาล้วนทำหน้าที่และจุดมุ่งหมายของตัวเองให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นจงอย่าอวดอ้างในสิ่งที่ตัวเองมี เพราะในบางครั้งการอวดอ้างไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเราเลยแม้แต่นิดเดียว

คนที่มีวาสนา จะไม่เลื่อนผ่านบทความนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับแต่อยู่ที่คุณขับรถกลับบ้านได้อย่ างปลอดภั ยหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่ ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่เวลาคุณอยู่บ้านคุณมีเสียงหัวเราะหรือไม่
ไม่ได้อยู่ ที่พ่อแม่คุณมีมรดกไว้ให้คุณหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่คุณมีชีวิตแข็งแรง ให้คุณคอยดูแลปรนนิบัติหรือไม่ไม่ได้อยู่ ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณดีพอหรือไม่
ไม่ได้อยู่ ที่ลูกของคนเรียนเก่ง และทำงานเก่งมากเพียงใดแต่อยู่ที่ลูกของคุณกตัญญูคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ ที่ถ้อยคำหวานหู หรือเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินมันดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อเวลาที่คุณล้มลง ยังมีอีกหลายมือยื่นเข้ามาประคองให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นในชีวิตของคุณ
อยากอวดว่ามีเงิน เพราะในยามที่เราเจ็บป่ว ยนอนโรงพย าบาลนั้น เงินเหล่านั้นไม่ได้ต่างอะไรกับเศษกระดาษอย ากอวดในหน้าที่ตำแหน่งการงานที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณล้มป่วย ยังมีคนจำนวนมากที่ทั้งเก่งรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ
อย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด เพราะในวันหนึ่งที่คุณจากไปมันก็จะเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุข
ถ้าบุญนำพาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รัก ถ้าบุญไม่นำพาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่าย

ทีมา:kiddidee.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …