Home / ข่าวเด่น / เปิดลงทะเบียน สำหรับเลี้ยงบุตร

เปิดลงทะเบียน สำหรับเลี้ยงบุตร

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับคุณแม่ทั้งหลาย ที่กำลังต้องการนมให้บุตร ล่าสุดเมื่อเมื่อวันนี้ 24 เมย เทศบาลตำบลราไวย์ โดย นายอรุณ โสฬส นยกเทศมนตรีตำบลราไวย์
เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเปิดลงทะเบียน สำหรับบุ ตรแรกเกิ ด ถึง 3 ขวบ จากการณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ CO VID โดยเปิดรับลงทะเบียนแล้วในวันนี้จนถึงสิ้ น เดือนเมษายน

เทศบาลตำบลราไวย์เปิดรับลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 30 เมษายน 2563 เวลา 08จุด30 ถึง16จุด30 น
สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง QR CODE ของเทศบาลที่ปรากฎ
ลงทะเบียนสำหรับแรกเกิ ด ถึง 3 ปี

สำหรับหลักฐานการลงทะเบียน จะประกอบไปด้วย 1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือม ารดา

หรือผู้ปกครองของ เ ด็ ก จำนวน 1 ฉบับ และ 2 สำเนาสูติบัตรของบุตรที่ต้องการขอรับนมผง จำนวน 1 ฉบับ

เกิดตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะยื่นเอก ส าร ด้วยตนเอง

ไม่ต้องนำบุ ตร ไปด้วย นอกจากนี้ เ ด็ ก ที่มีสิทธิรับของ จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับแจกจ่าย

จาก โ ร งเรียน จากศูนย์พัฒนา เ ด็ ก เล็ ก หรือสถานศึกษาใด ๆ

ในเรื่องนี้ นายกอรุณ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านในพื้นที่

ก็ได้รับทราบข้อมูลว่าชาวบ้านบางส่วนที่มี ลู ก เล็กกำลังเดื อ ด ร้อนจากกรณีดังกล่าว

จึงได้ให้ทางเจ้าหน้ า ที่จดบันทึกโดยคร่าว ๆ เอาไว้ก่อนจะเริ่มดำเนินการเพื่อหาทางเยี ย ว ย า ต่อไป

เนื่องจากทางเทศบาลยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน

ตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนไปก่อน เนื่องจากเราไม่มีข้อมูลโดยรวมที่ชัดเจน

จากการลงพื้นที่เราได้รับข้อมูลในส่วนนี้เยอะมาก จึงได้ให้อสม จดข้อมูลไว้ก่อน

และถ้าสามารถดำเนินการได้จะป็นเรื่องที่ดี

ในการที่จะดูแลเยี ย ว ย า เด็ ก เหล่านี้ที่กำลังต้องการ น ม เป็นอย่ าง มาก นายกอรุณ กล่าว

อย่ าง ไรก็ตาม ประเด็นที่ทางเทศบาลตระหนักในตอนนี้คือ บุ ตร แต่ละบ้านกินต่างสูตรต่างชนิด

ไม่มีบรรทัดฐานที่แน่นอน ซึ่งอาจก่อให้เกิ ด ปัญห า ในทางปฏิบัติได้

เมื่อวานได้พูดคุยสอบถามว่าทางท้องถิ่นเรามีข้อมูลเรื่องนี้หรือไม่

ทราบว่าเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ต่างคนต่างซื้อหาให้ บุ ตรหลานกันเอง

ไม่ได้มีมาตรฐานว่าทุกคนจะกินชนิดเดียวกัน ต่างคนต่างกิน กินคนละแบบ

เพราะฉะนั้นปัญห า ก็คือ เราจะใช้บรรทัดฐานว่าอย่ าง ไร

เพื่อให้มีความชัดเจนและทางท้องถิ่นจะได้ดำเนินการอย่ าง สะดวก นายกอรุณ กล่าว

สำหรับมาตรการณ์ในครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองและช่องทางออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมย ถ้ารูปแบบการช่วยเป็นเงินจะทำให้การดำเนินการง่ายขึ้น

เพราะชาวบ้านจะสามารถซื้อหาได้เองตามที่ บุ ตรหลานกินอยู่เป็นประจำ นายกอรุณ กล่าว

ขอบคุณทีมา:newstopthai.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …