Home / ข่าวเด่น / ญี่ ปุ่ นอาจเกิดคลื่ นยั กษ์สึน า มิ สูง 30 เมตร

ญี่ ปุ่ นอาจเกิดคลื่ นยั กษ์สึน า มิ สูง 30 เมตร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศญี่ปุ่น ที่กำลังตั้งทีมเตรียมรับมือ แผ่นดินไห ว 9 แมกนิจูด และคลื่นยั กษ์สึน ามิ ที่กำลังจะมาเยือนเร็ว ๆ นี้ ชี้จะสร้างความเสี ยหา ย หากไ ม่วางแผนให้รัดกุม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เว็บไซต์เจแปนนิวส์ รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเตื อนว่า อาจเกิดคลื่ นยัก ษ์สึน ามิ สูง 30 เมตร ซัดถล่ มเกาะฮอกไกโดและชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศ หากเกิดแผ่นดิน ไ ห ว 9 แมกนิจูด ตามแนวร่องสมุทรแปซิฟิกในพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เชี่ยวชาญเตื อนว่า ภั ยพิบั ติครั้งใหญ่และรุ นแ รงนี้ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในเขต วงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) ซึ่งเป็นจุดที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดแผ่นดิน ไ ห ว ภูเขาไ ฟร และสึน ามิบ่อยครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญได้เตื อนว่า เห ตุแผ่นดินไหวที่กำลังจะขึ้นใ จกลางร่องสมุทรญี่ปุ่น และร่องสมุทรคูริล-คัมชัตกา

ร่องสมุทรคูริล-คัมชัตกา ทอดตัวอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ไ ล่ยาวตั้งแต่เมืองโทจิ จรดขึ้นไปจนถึงชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรคัมชัตกาในรัสเซีย
ส่วนร่องสมุทรญี่ปุ่น ตั้งอยู่นอกชายฝั่งเกาะฮอกไกโด ทอดตัวผ่าบคาบสมุทรโบโซะ จรดไปถึงจังหวัดชิบะ ทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของญี่ปุ่น และยาวไปถึงกรุงโตเกียว

หน่วยงานรัฐบาลได้จัดตั้งทีมขึ้นมาเพื่อเฝ้าดูเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อวางแนวทางรับมือและประเมินความเสี ยห ายที่จะเกิดขึ้นประชาชน อาคารบ้านเรือน และเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและสึ น า มิครั้งใหญ่ โดยคาดว่าทั้งทีมน่าจะได้ข้อสรุปถึงมาตรการต่าง ๆ แบบจำลอง และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ภายในเดือนมีนาคม 2564

ทีมเปิดเผยว่า มั นเป็นเรื่องยากมากในการคำนวนความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดิน ไ ห ว ขนาดนั้นพร้อมระบุว่า ตามสถิติแล้ว สึน า มิรุ นแ รงมักจะขึ้นทุก ๆ 300-400 ปี ซึ่งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นคือในช่วงคริสศตวรรษที่ 17
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เคยเกิดแผ่นดิน ไ ห ว 9 แมกนิจูด ในปี 2554 ที่บริเวณร่องสมุทรญี่ปุ่น นอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรโอชิกะ ซึ่งก่อให้เกิดสึน ามิซัดถล่มเมือง ทำลา ยโรงไ ฟฟ้านิวเคลี ยร์ Fukushima No. 1 พั งรา บคา บ

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่คาดว่าแผ่นดิน ไ ห ว ที่กำลังจะเกิดขึ้น คาดว่าน่าจะเกิดที่ บริเวณทะเลทาคาจิและเนมุโระ
เคนจิ ซาตาเกะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทย าแผ่นดิน ไ ห ว มหาวิทย าลัยโตเกียว หัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโปรเจกต์เฝ้าระวั งนี้ ระบุว่า ทีมได้สร้างแบบวิเคร าะห์จากการศึกษาและเก็บข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวรวมทั้งสึน ามิที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฮอกไกโด อาโอโมริ อิวาเตะ มิยากิ ฟุกุชิมะ อิบารากิ และชิบะ ตลอดระยะเวลา 6,000 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสึน ามิและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลายครั้ง และสร้างความเสี ยห าย

หากเกิดแผ่นดิน ไ ห ว และสึน ามิรุ นแร งระดับนั้น มั นเป็นเรื่องยากมากที่รับมือได้ โดยเฉพาะการสร้างระบบแนวป้องกันชายฝั่งให้ดีและมีศักยภาพมากพอในการปกป้อง ชี วิ ต ประชาชน การวางนโยบายในการ อ พ ย พ หลบ ห นี ก็ต้องรัดกุมเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก newstopthai.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …