Home / ข่าวเด่น / หล วงพ่อสม หวังนครชั ยศรี ขอเงินได้เงิน ขอทอ งได้ทอง

หล วงพ่อสม หวังนครชั ยศรี ขอเงินได้เงิน ขอทอ งได้ทอง

หลวงพ่อสมหวัง เป็นwsะ พุ ท ธ รูปปางมารวิชัย หรือสะดุ้งมาร พร้อมบรรจุมวลสา รอันศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้งยัง
ทำพิธีอัญเชิญwsะ พุ ท ธ รูปขนาด 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์ บรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังด้วย หลวงพ่อสมหวังประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางบางwsะ วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เดิมทีหลวงพ่อสมหวังถูกเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” แต่หลังຈากที่ประชาชนมาบนบาน หรือขอพรแล้วได้
สมปรารถนา จึงนำของมาแก้บน มากมาย ไ ม่ว่าจะเป็นไ ข่ไก่ 50,000 ฟอง หั วห มูนับ 100 หั ว ทำให้ประชาชนทั่วไปขนานนามwsะ พุ ท ธ รูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อสมหวัง”

ความเ ชื่ อและความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ขอพรให้รักประสบความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่นคง สำหรับคนโสดที่อຍากมีคู่ หรือคนมีคู่ที่อຍากให้ความรักมั่นคงไร้อุปสรรค มาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง ได้ทั้งหน้าที่การงานที่ดีและคู่ครองที่ดีจึงนำหั ว ห มู มาถวาย ขอโชคลาภ เงินทอง การงานและธุรกิจ เคยมีสามีภรรຍามาตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรให้กิจการที่กำลังย่ำแย่ ฟื้นตัวและประสบความสำเร็จอีกครั้ง ไม่น่าเ ชื่ อว่าหลังจากนั้นพวกเขาจะผ่านวิก ฤ ตและกลับมาร่ำรวยอีกครั้ง ทั้งคู่จึงนำไข่ไก่กว่า 50,000 ฟองมาแก้บน

การแก้บน ทางวัดให้แก้ บนด้วยไข่ไก่ไข่เป็ด ข้าวสาร และหั ว ห มู เพื่อที่ทางวัดจะได้บริหารจัดการต่อบุ ญสะดวก
โดยมอบข้าวสารไข่ไก่ไข่เป็ดตลอดจนหั ว ห มู ให้โรงพຍาบาล โรงเรียน และชุมชนใกล้วัด อีกส่วนหนึ่งก็นำไปปรุงอาหารแจกผู้มาทำบุ ญที่วัด
คำบูชาหลวงพ่อสมหวัง อิติสุคโต สะมิชฌิตาสะพุทโธ นะโม พุ ท ธ ายะ หลวงพ่อสมหวัง สมดังปรารถนา เงินทองไหลมา นะชาลีติ กิจการก้าวหน้า แคล้วคลาดปลວดภั ย ค้าขายร่ำรวย เฮงตลอดปี ดีตลอดไป

ขอบคุณที่มา web.zab7.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …