Home / เกษตรน่ารู้ / 4 ทักษะทางสังคมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน

4 ทักษะทางสังคมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่นเดียวกับการทำงานที่คุณจำเป็นต้องมี “ทักษะทางสังคม” ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี และจะเป็นตัวช่วยทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางของอาชีพ โดยทักษะทางสังคมจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการพัฒนาที่เกิดมาจากการฝึกฝนตนเองมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีทักษะทางสังคม ก็ย่อมสูญเสียโอกาสบางอย่างไป ดังนั้น เรามาเริ่มฝึกฝนทักษะทางสังคมให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และมีความสุขกับการทำงานในแต่ละวัน ด้วย 4 ทักษะ ดังต่อไปนี้

1.การเอาใจใส่ การสร้างความสัมพันธ์อันดี และเข้าใจในความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน ถือเป็นทักษะทางสังคมที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบัน หากคุณสามารถเปิดใจรับฟังความรู้สึกของบุคคลที่คุณรู้จัก และสามารถเข้าใจปัญหาเหล่านั้นได้ดีจริงๆ จะช่วยฝึกฝนให้คุณสามารถรับมือ และหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น ดังนั้น พึงคิดอยู่เสมอว่าหากคุณเข้าใจคนอื่น คนอื่นก็จะเข้าใจคุณเช่นกัน ซึ่งวิธีคิดแบบนี้จะทำให้คุณได้ผลตอบรับกลับมาในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน

2.ผู้ฟังที่ดี ผู้ฟังที่ดี คือผู้ฟังที่มีความกระตือรือร้น ซึ่งในที่นี้หมายถึงการมีส่วนร่วม เช่น ขณะนั่งฟังเพื่อนร่วมงานพรีเซนต์โปรเจคต์ในส่วนงานรับผิดชอบ คุณสามารถสร้างทักษะทางสังคมในเรื่องนี้ได้ด้วยการสบตา, พยักหน้าเมื่อคุณเห็นด้วย อีกทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดีจะต้องไม่ขัดจังหวะขณะที่ผู้พูดกำลังพูด หากคุณมีประเด็นสงสัย ควรจะยกมือถามเมื่อการพรีเซนต์จบลงแล้ว เพราะจะเป็นการดีที่จะช่วยให้ผู้พูดได้มีเวลาเตรียมคำตอบ และจะช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่สมบูรณ์กว่าการยกมือขึ้นถามระหว่างการพรีเซนต์

3.มองโลกในแง่บวก การกล่าวคำทักทาย หรือยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานในทุกๆ เช้าของวันการทำงาน คือการสร้างทักษะทางสังคมในองค์กรอีกรูปแบบหนึ่ง รวมถึงอย่าลังเลที่จะยกมือไหว้บุคลภายในองค์กรทั้งที่รู้จัก และไม่รู้จัก เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมารยาททางสังคมที่ทุกคนพึงมี หากคุณเป็นมิตรกับคนอื่น คนอื่นก็จะเป็นมิตรกับคุณเช่นกัน

4.ให้ความร่วมมือกับทีม ทีมเวิร์ค คือสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรก้าวเดินไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ ดังนั้น พนักงานควรมีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ และขอบเขตการทำงานของแต่ละคน หากใครคนใดคนหนึ่งภายในทีมทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่สำเร็จ ย่อมส่งผลกระทบต่อโครงการในภาพรวมทั้งหมด ดังนั้น ทักษะทางสังคมในเรื่องนี้ คือคุณต้องทำงานที่รับผิดชอบงานให้สำเร็จ รวมถึงสามารถเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดกรณีจำเป็นจริงๆ

Facebook Comments

Check Also

รัฐบาล เร่งผลักดันให้ กัญชา เป็นพืชที่ปลูกได้ ทุกครัวเรือนแล้ว

ข่าวนี้น่าจะทำใ …