Home / ข่าวเด่น / ชาวเน็ตแชร์ภาพ น้ำท่วมหนักจังหวัดอุบล เปรียบเทียบปี 2521 กับปัจจุบัน 2562

ชาวเน็ตแชร์ภาพ น้ำท่วมหนักจังหวัดอุบล เปรียบเทียบปี 2521 กับปัจจุบัน 2562

ในสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันนี้ ได้มีการแชร์ภาพของน้ำท่วมจังหวัดอุบลจำนวนมาก จึงได้มีชาวเน็ตได้แชร์ภาพ น้ำท่วมหนัก จ. อุบลฯ เปรียบเที่ยบปี 2521 กับปัจจุบัน 2562 ตามข่าวนั้น 13 ก.ย.62 10.00 น. ระดับน้ำสูง 10.98 เมตร ซึ่งเกือบจะสูงถึงน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เมืองอุบลเมื่อปี 2521

เมืองอุบลราชธานีนั้นมีแม่น้ำมูลไหลผ่านตัวเมือง จึงมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ คือประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทุกปี เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นศูนย์รวมของน้ำภาคอีสาน ทั้งลำน้ำโขง ชี มูล และลำน้ำสำคัญ ๆ สายเล็กถึง 7 สาย นอกจากนี้ในระยะหลังเมื่อมีการพัฒนาบ้านเมืองขึ้นทำให้มีปัญหาของสภาพแม่น้ำที่แคบลงการไหลของน้ำไม่สะดวกเนื่องจากทางน้ำไหลถูกทับถมหรือถูกทำลายไป จนเกิดการท่วมขังเป็นเวลานาน

สภาพน้ำท่วม เมื่อปี 2521

ภาพจาก นายชวน เทียมสุวรรณ

สภาพน้ำท่วม เมื่อปี 2521

ที่มาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ที่มาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ที่มาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

สภาพน้ำท่วม ปัจจุบัน

สภาพน้ำท่วม ปัจจุบัน

สภาพน้ำท่วม ปัจจุบัน
สภาพน้ำท่วม ปัจจุบัน

ที่มาภาพ dronedrone

ทีมา:viralsfeedpro.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …