Home / เกษตรน่ารู้ / วิธ๊การปลูก และดูแล ถั่วลันเตา

วิธ๊การปลูก และดูแล ถั่วลันเตา

การปลูกถั่วลันเตา (Sugar Pea) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้ พร้อมขั้นตอนการปลูกถั่วลันเตาแบบถูกวิธี ช่วยสร้างอาชีพแถมยังสร้างรายได้ดีสำหรับผู้ปลูก นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและน่าลองลงมือทำ ถั่วลันเตา เป็นพืชผักที่ปลูกค่อนข้างยาก แต่ก็สามารถปลูกได้โดยเราต้องใส่ใจทุกรายระเอียดของขั้น
ตอนการปลูก เนื่องจาก ถั่วลันเตาต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกและยังมีโรคแมลงรบกวนได้ง่ายอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งสามเหตุที่ผู้ปลูกต้องคำนึงถึง ถั่วลันเตาเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น ดังนั้น ผู้ปลูกจึงปลูกได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ถ้าผู้ปลูกปลูกในฤดูอื่นอาจจะทำให้ต้นถั่วลันเตาตายได้ ถั่วลันเตาเป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายกับถั่ว (garden pea) มาก ซึ่งถั่ว(garden pea) นี้จะปลูกเอาเมล็ดภายในฝักมาบริโภค โดยทั่วไปจะทำเป็นอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง หรือเมล็ดถั่วแช่แข็งสำหรับถั่วลันเตานั้นทานฝักสด ฝักตอนอ่อนจะมีความหวานมาก จึงมีรูปร่างหน้าตาคลายคลึงกัน

การปลูกถั่วลันเตา (Sugar Pea) แบบละเอียด พันธุ์ถั่วลันเตาที่ปลูกกันได้แก่ พันธุ์แม่โจ้ 1 เป็นพันธุ์เบา ดอกสีขาว ฝักขนาดเล็ก รสหวานกรอบ ปลูกได้ตลอดปี แต่ชอบฤดูหนาว จะเจริญเติบโตได้ดี พันธุ์แม่โจ้ 2 เป็นพันธุ์หนักกว่าแม่โจ้ 1 ดอกสีขาว ฝักเล็ก ขนาดของฝักยาวกว่า พันธุ์ฝาเบอร์ 7 เป็นพันธุ์หนัก ขนาดของฝักใหญ่ ดอกสีม่วง ชอบอากาศเย็น ฝักมีรสหวาน กรอบ ปลูกได้ดีในฤดูหนาว สำหรับแหล่งผลิตในประเทศไทย ถั่วลันเตาปลูกมากที่สุดที่ภาคเหนือ โดยมีพื้นปลูกประมาณ 7,651 ไร่ ในเขตจังหวัดลำปางนครสวรรค์และเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 3,586 ไร่ ในจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่น บุรีรัมย์และภาคตะวันตกมีพื้นที่ปลูก 1,064 ไร่ ในเขตจังหวัดนครปฐม และกาญจนบุรี ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกเพียง 609 ไร่ ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สภาพแวดล้อมสำหรับ การปลูกถั่วลันเตา (Sugar Pea) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกถั่วลันเตา การเจริญเติบโตของถั่วลันเตาจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน และถั่วลันเตาต้องการความชื้นค่อนข้างมาก และสม่ำเสมอ และยังต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 15 องศา แต่สามารถเจริญเติบโตได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 10 องศา ดังนั้นจะปลูกให้ผลดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมแต่ปลูกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ การเตรียมดิน การเตรียมดินสำหรับการปลูกถั่วลันเตา ถั่วลันเตามีระบบรากค่อนข้างลึก ดังนั้นจะต้องเตรียมดินให้ลึกประมาณ 20–25 ซม. และในขณะที่ย่อยดินควรใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกลงเป็นปุ๋ยรองพื้นด้วยเพื่อการเจริญเติบโตได้ดี และสามารถออกผลผลิตได้เยอะและมีคุณภาพด้วย

การปลูกโดยการใช้เมล็ด ในปัจจุบันคนนิยมปลูกถั่วลันเตาโดยใช้เมล็ดหยอดลงในแปลงปลูกเลย ระยะปลูกที่ใช้คือ 30–70 ซม. นำเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ปลูกคลุกยากันราก่อนปลูก เช่น ยาออร์โธไซด์ในอัตรา 1 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กก. แล้วจึงนำเมล็ดนั้นมาหยอดโดยตรง ลงในแปลงหลุมละ 4–5 เมล็ด ให้ลึก 1–2.5 ซม. แล้วกลบด้วยปุ๋ยคอกเก่าจากนั้นใช้ฟางแห้งคลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดทุกวันจนกระทั่งเมล็ดถั่วนั้นงอกมีใบจริง2ใบหรือในระยะนี้ต้นถั่วจะสูงประมาณ 8–10ซม.ถอนแยกให้เหลือหลุมละ2ต้นในกรณีที่โรยเมล็ดเป็นแถวก็ถอนแยกให้ระยะปลูกเหลือ30–70ซม.จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในแปลงปลูก1ไร่ประมาณ5–7กก.หรือ6–7ลิตร

การดูแลรักษาถั่วลันเตา การดูแลรักษาถั่วลันเตาจะต้องทำการปักค้างเนื่องจากถั่วลันเตาเป็นพืชที่มีลำต้นเลื้อยดังนั้นเมื่อต้นถั่วอายุประมาณ15วันหรือสูงประมาณ10–15ซม.ต้นถั่วจะเริ่มมีมือเกาะนำไม้ทำค้างขนาด1.5–2เมตร ปักทำค้างซึ่งสามารถทำได้3วิธีปักไม้ค้างทุกหลุมแล้วเอนปลายมัดด้านบนเข้าหากันในกรณีนี้สำหรับปลูกถั่วบนร่องร่องละ2แถว ปักไม้ค้างเป็นแถวทุกระยะ1.5–2เมตรแล้วใช้เชือกขึงตามแนวนอนห่างกันทุก30ซม.แล้วเอาเชือกผูกตามขวางสลับไปมาให้ถั่วยึดได้ดีขึ้นสามารถให้ถั่วเลื่อยไปตามปักไม้ค้าง การให้น้ำการให้น้ำสำหรับการปลูกถั่วลันเตาต้องมีการวางระบบการให้น้ำควรเป็นFurrowSystemเพราะใบจะได้ไม่เปียกจะช่วยป้องกันโรคทางใบได้มากควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงออกดอกติดฝักอย่าให้ขาดน้ำได้

การให้ปุ๋ย การให้ปุ๋ยสำหรับการปลูกถั่วลันเตาโดยสัดส่วนของ N:P:K=1:1.5–2:1 เช่น ปุ๋ยสูตร 5–10–5 หรือ 10–20–10 ในอัตราประมาณ 50–100 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นครึ่งหนึ่งและให้ครั้งที่ 2 เมื่อถั่วมีอายุ 1 เดือน โดยใส่แบบโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบในระยะนี้ควรทำการกำจัดวัชพืชไปด้วย การเก็บเกี่ยวถั่วลันเตา โดยทั่วไปอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ60–90วันหรือประมาณ 5–7 วันหลังจากดอกบานการเก็บเกี่ยวควรเก็บบ่อยๆ ประมาณ 3 วันครั้ง มักจะเก็บถั่วในแปลงได้นานถึง 1–2 เดือน นิยมเก็บตอนเมล็ดในฝักยังลีบเล็กๆอยู่ระยะนี้ฝักจะอ่อนนุ่ม กรอบไม่พองฝักของถั่วลันเตายาวขนาด 6–9 ซม.ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 330–500 กก./ไร่ โรคและแมลงศัตรูของถั่วลันเตา โรคของถั่วลันเตาได้แก่โรคราสนิมโรคราแป้งโรคโคนเน่าโรคฝักเน่าการป้องกันกำจัดเช่นเดียวกับถั่วฝักยาว แมลงที่เข้ามาทำลายถั่วลันเตาของเราได้แก่หนอนผีเสื้อสีน้ำเงินหนอนคืบกะหล่ำเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟการป้องกันกำจัดเช่นวิธีการเดียวกันกับถั่วฝักยาว

Facebook Comments

Check Also

รัฐบาล เร่งผลักดันให้ กัญชา เป็นพืชที่ปลูกได้ ทุกครัวเรือนแล้ว

ข่าวนี้น่าจะทำใ …